Nagłówek dla fanpage'a

Nagłówek dla fanpage'a
Rysunek satyryczny przeznaczony na potrzeby serwisu Facebook.
Praca przygotowana została jako nagłówek fanpage'a nowo powstałego bloga "Żunia pisze". (2016 r.)